చిత్రాలు ; దీవి కోమల్ దుర్గసాయి, 4వ తరగతి, సెయింట్ మైఖేల్స్ స్కూల్, సుచిత్ర.- హైదరాబాద్ ,అమ్మ కళ్యాణి - నాన్న నరసింహారావు


 

కామెంట్‌లు