గుర్రాల మణిపూసలు.;-గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.- 9491387977.
76) కీచురాళ్ళ చప్పుడు
      ఇక విన్నావా ఇప్పుడు
      వీనులకు ఒకటే రొద
      మరి వినవద్దు ఎప్పుడు

77). నకిలీ విత్తనాల చే
        రైతన్న ముఖము వాచే
        ఎన్నాళ్ళిక ఈ దోపిడీ
         ఎదురుగాలి ఇక వీచే!

78) ఆశకు అంతులేదురా
       తెలుసుకొని నడుచుకో రా
        ఆశ పాశం మాను
        ఆ దిక్కకు చూడకురా!

79) ఓంకారంను జపించు
      ముక్తి కోసం తపించు
      విభూది మహిమను తెలుపు
       శివున్ని ఇక పూజించు !

80). ఇల్లు ఒక దేవాలయం
       ప్రేమలకు ఆది నిలయం
       ఆనందాల హరివిల్లు
        కలిసి బతికే ఆలయం !

81). అతివ అసాధ్య రాలు
       పెట్టేను చెవిలో పూలు
        ఆమె తో జాగ్రత్త
      ఐతే మనకే మేలు!

82). ప్రేమ ఎంత మధురం
       తెలుపునులే అధరం
        జగమే ప్రేమమయం
         కమనీయ సుందరం !

గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.
సెల్.9491387977.
నాగర్ కర్నూలు జిల్లా.

కామెంట్‌లు