భద్రాదేవి.పురాణ బేతాళ కథ...; డాక్టర్. బెల్లంకొండ నాగేశ్వర రావు , చెన్నై

 విక్రమార్కుడు చెట్టువద్దకుచేరి శవాన్ని ఆవహించి ఉన్నబేతాళుని బంధించి భుజంపైనచేర్చుకుని నడవసాగాడు.
అప్పుడు శవంలోని బేతాళుడు ' మహరాజా నీ పట్టుదలమెచ్చదగినదే నాకు భద్రాదేవి గురించి తెలియజేయి. తెలిసి చెప్పకపోయావో మరణిస్తావు' అన్నాడు.
' బేతాళా భద్రాదేవి భాగవత పురాణం ప్రకారం శ్రీకృష్ణుడి ఎనిమిది మంది భార్యలైన అష్టమహిషులలో ఎనమిదవ భార్య. ఈమె కేకయదేశాధిపతి కుమార్తె, శ్రీకృష్ణుడికి మేనమరదలి వరుస. శ్రీకృష్ణుడు మేనరిక సంబంధం ద్వారాపెళ్ళిచేసుకున్నఇద్దరుభార్యలలోఈమెఒకరుకాగా,మరొకరు  మిత్రవింద. భద్రాదేవి, కృష్ణుడికి ఏడవ భార్య (ఎనిమిదవ భార్య కాకుండా) అని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. విష్ణు పురాణం, హరివంశ పురాణంలోని అష్టభార్య జాబితాలో భద్రాకు అస్సలు పేరు పెట్టలేదు, కానీ ఆమెను 'ధ్రిష్టకేతు కుమార్తె' లేదా 'కేకేయ యువరాణి' అని పిలుస్తారు.
భాగవత పురాణం ప్రకారం భద్రాదేవిని కైకేయ రాజ్యపు యువరాణి కైకేయి అనే పేరుతో పిలుస్తారు. ఆమె తండ్రి ధృష్టకేతు రాజు, తల్లి శృతకిర్తి. శృతకిర్తి, కుంతి (పాండవుల తల్లి) వసుదేవుడిల (కృష్ణ తండ్రి) సోదరి. భద్రాదేవి ఐదుగురు సోదరులలో పెద్ద యువరాజు సంతార్దాన నేతృత్వంలో భద్రాదేవిని కృష్ణుడు వివాహం చేసుకున్నాడు. మరొక కథలో, భద్రాదేవి స్వయంవరం వేడుకలో కృష్ణుడిని తన భర్తగా ఎన్నుకున్నట్లువివరించబడింది. కుంతి,పాండవులు, ద్రౌపదిని కలవడానికి శ్రీకృష్ణుడు, అతని రాణులు ఒకసారి హస్తినాపూరాన్ని సందర్శించారు. కుంతి చెప్పినట్లుగా భద్రాదేవి, ఇతర రాణులను ద్రౌపది పూజించి, గౌరవిస్తుంది. కృష్ణుడు తనని ఎలా వివాహం చేసుకున్నాడో భద్రాదేవి, ద్రౌపదికి కూడా వివరిస్తుంది. శ్రీకృష్ణుడు, భద్రాదేవికి సంగ్రామజిత్తు, బృహత్సేనుడు, శూరుడు, ప్రహరణుడు, అరిజిత్తు, జయుడు, సుభద్రుడు, వాముడు, ఆయువు, సత్యకుడు అని 10మంది పిల్లలు పుట్టారు. కృష్ణుని అంత్యక్రియలలో రాణుల ఏడుపులును భాగవత పురాణంవివరిస్తోంది. భాగవతపురాణంప్రకారంరాణులందరూ సతీసహగమనంకి పాల్పడ్డారు,మహాభారతం భద్రాదేవితో సహా నలుగురిని మాత్రమే ప్రస్తావించింది  'అన్నాడు విక్రమార్కుడు.
అతనికి మౌనభగంకావడంతో, శవంతోసహా మాయమైన బేతాళుడు తిరిగి చెట్టువద్దకు చేరాడు.పట్టువదలనివిక్రమార్కుడు బేతాళునికై వెనుతిరిగాడు.
కామెంట్‌లు