ధూమపానం సిగ్గు "చేటు" ;--గద్వాల సోమన్న ,ఎమ్మిగనూరు
చుట్ట,బీడీ,సిగరెట్టు...
నరకంలోనికి నిను నెట్టు
వేగిరమే వదిలిపెట్టు
లేక బ్రతుకులు తాకట్టు

త్రాగే వారిని కనిపెట్టు
వదిలే మార్గం చూపెట్టు
ధూమపానం ఛీకొట్టు
మనోబలంతో ఢీకొట్టు

ధూమపానం చెడగొట్టు
అవయవాలు తినిపెట్టు
పొగ పీల్చుట కనికట్టు
పరుల మతిని పోగొట్టు

మాననా! విడిచిపెట్టు
దాన్ని తృణముగ జమ కట్టు


కామెంట్‌లు