నిశ్శబ్ద ..కళాతరంగం ..!!---డా.కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్-హన్మకొండ.

ఆయనది 
కళాహృదయం 
కవిత్వంనుండి 
చిత్రకళ వరకూ 
అలుపెరగని 
శ్రామికుడాయన !
సామాన్యుల్లో.
అతిసామాన్యుడిగా 
కనిపించే ఆయన 
జీవితం యావత్తూ 
వామపక్షభావాలతో 
పెనవేసుకుపోయింది !
కలాన్నీ ..కుంచెనూ 
సమానస్థాయిలో 
నడిపించిన --మహా,
ఘనుడాయన ....!
'ఫ్రీవెర్స్ ఫ్రంట్' అంటే
కందుర్తి తర్వాత 
గుర్తుకొచ్చేది ఆయనే ..!
అంటే ..మన 'శీలావి'
సాహిత్యలోకం కొల్పోయిన 
సహృదయనేస్తం ...
శ్రీ శీలా వీర్రాజు ....!!
                   * 
కామెంట్‌లు