భరతావని;-డా.నీలం స్వాతి,-చిన్న చెరుకూరు గ్రామం,నెల్లూరు.6302811961
 ఎదురు చూస్తుంది ఈ భరతావని.....
పగవాడి దేశాన సైతం పట్టు విడువక దిమ్మ 
తిరిగే ధైర్యాన్ని చూపిన ఆ ధీరుడి కోసం.....
తెగబడుతారని తెలిసిన
తడబడని తెగువ చూపిన ఆ వీరుడి కోసం.....
దేశ సరిహద్దున రాత్రీ పగలు 
అన్నతేడా లేక శ్రమించిన శ్రామికుడి కోసం.....
భరతమాత సంరక్షణ తన ప్రధమ 
కర్తవ్యంగా భావించి 
దేశసేవలందించే ఆ సేవకుడి కోసం....
మన దేశంలో అలజడులు
సృష్టించాలని రంకెలేస్తున్న రాక్షసులను 
రానియ్యక ఆపిన రధసారధి కోసం....
కాకీ దుస్తులను ధరించి కొన్ని 
కోట్ల ప్రజల కోసం కష్టాన్ని 
ఇష్టంగా కొనసాగించే సైనికుడి కోసం....
పగవారి దేశమైన పాకిస్తాన్ లాంటి 
పద్మవ్యూహన్ని ఛేదించి 
వస్తున్న అభిమాన్యుడి కోసం....
తనకు రక్షణ లేదని తెలిసినా రహస్యాలను 
జాడ విడువక పొరుగు దేశాన్ని సైతం 
ఆశ్చర్య పరిచిన అభినందన్ కోసం...
ఉగ్రమూకలను అంతమొందించే 
అలుపెరుగని పోరాటంలో పట్టుబడ్డాడని
తెలిసి కుంగింది ఈ ధరణి....
ఒంటరివై ఓడించి విజయుడివై 
తిరిగి వస్తున్న నీ కోసం, చిరునవ్వుల 
స్వాగతాన్ని పలుకుతూ ఎదురు చూస్తుంది
నీ ఈ భరతావని....


కామెంట్‌లు