సుప్రభాత కవిత ; బృంద
ఆనందం వెదుకుతూ.....
అనుభూతులు పంచుతూ.....
అనుభవాలు  మోస్తూ...
అభిమానంగా పలకరిస్తూ

అనుబంధాలు పెంచుకుంటూ..
ఆప్యాయతలు పంచుకుంటూ...
అడ్డంకులు  దాటుకుంటూ.....
ఉనికిని చాటుకుంటూ...

జలజలమని జారుతూ
గలగలమని పాఱుతూ
సరసరమని పాకుతూ..
బిరబిరా కదలుతూ....

ఎన్ని తనలో కరిగినా....
ఏవి తనతో కలిసినా...
కొన్ని మధ్యలో మరలినా
ఎన్నో చివరకు మిగిలినా

దేన్నీ సొంతమనుకోక
వేటినీ  ఆశ్రయించక
ఎక్కడా విశ్రమించక
ఎపుడూ ధ్యేయం మరువక

సాగే  నదీ గమనం
అచ్చు మన జీవితగమనంలా!!

అందరితో ఉంటూ
అందరిలో ఉంటూ
ఎవరికీ అందక.....
ఎక్కడా ఆగక 
సాగే మన జీవిత చక్రంలో

మరో అందమైన  అరుణోదయానికి

💐💐 సుప్రభాతం 💐💐


కామెంట్‌లు