చిత్రాలు ; కె. నరెందర్ 10వ తరగతి డి. సెక్షన్, జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల ఇందిరానగర్ సిద్దిపేట9652808421
 

కామెంట్‌లు