అడగడం నావంతు -చెప్పడం మీవంతు.; =డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
 బాలలు దిగువున పెద్ద అక్షరాలు క్రమంలో రాయండి ఒక మహర్షి తెలుస్తాడు.
కనికరం.
అర్ధభాగం.
మరో రోజు.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
అమృతం
కలకండ.
---------------------------------------------------------------------
దున్నపోతు.
ఆశీర్వాదం.
సహనం,
---------------------------------------------------------------------------
అగడ్త
సమస్త్య
----------------------
అధరాలు.
గర్వపడు.
కలిమి.
శత్రువు.
---------------------------
ధనమే.
థీరుడు.
చిన్నది.
----------------------
గౌరవం.
తమదే.
-----------------------------------------------
ఉట్టిలో..
దంచక.
--------------
అష్టచెమ్మ.
వక్రమార్గం.
--------------------------------------------- 
పులుపు.
లక్ష్మిదేవి.
అమావాస్య.
జమచేయి.
ఇదిదగ్ని.
విశ్వాస పాత్రుడు.
మనమిత్రుడు.

కామెంట్‌లు