ఆధారం;- డి .అభిషేక్-- 8 వ తరగతి (ఏ సెక్షన్) జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల ఇందిరానగర్ సిద్దిపేట.--సెల్ ;9704105200
 తండ్రి కొడుకు మేడ పైకి ఎక్కి గాలిపటం ఎగిరేస్తున్నారు గాలిపటాన్ని ఎలా ఎగిరి వేయాలో తండ్రి పిల్లవాడికి నేర్పిస్తున్నాడు. గాలిపటం బాగా ఎత్తుకి వెళ్లాక దారాన్ని కొడుకు చేతికి అందించాడు తండ్రి కొడుకు మొఖంలో సంతోషంతో వెలిగిపోతుంది. ఆ వెలుగులలో తండ్రి మనసు ఉప్పొంగిపోయింది కొంతసేపు దారాన్ని చేత్తో పట్టుకున్నాక కొడుకు తండ్రిని అడిగాడు. నాన్న పట్టి ఉంచితేనే గాలిపటం అంతా ఎత్తుకి ఎగిరింది వేస్తే ఇంకా ఎత్తుకు ఎగిరిపోతుంది కదా.అన్నాడు కొడుకు. తండ్రి నవ్వాడు దారాన్ని తెంపివేద్దామా మరి అని అడిగాడు తెంపివేదం నాన్న అన్నాడు కొడుకు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఇద్దరు కలిసి దారాన్ని తెంపివేశారు. తప్పని మనీ దారం తెగిపోగానే గాలిపటం ఇంకా పైకి ఎగిరిపోయింది. అంతలోనే దారి తప్పి అటు ఇటు కొట్టుకుంటూ కిందికి పడిపోవడం మొదలు పెట్టింది! అంతలోనే దారి తప్పి అటూ ఇటూ కొట్టుకుంటూ కిందికి పడిపోవడం మొదలుపెట్టింది. చివరికి ఎవరి మేడమ్ మీదను కూలిపోయింది. ఇలా జరిగింది ఏంటి నాన్న. అన్నాడు కొడుకు విచారంగా దారం తెంపేస్తే గాలిపటం ఇంకా ఇంకా పైకి పోతుంది అనుకుంటే కిందికి పడిపోవడం ఆ పిల్లాడికి నిరుత్సాహం కలిగించింది. తండ్రి వైపు బిక్క మొహం వేసుకొని చూశాడు . దగ్గరికి తీసుకున్నాడు తండ్రి గాలిపటానికి దారం ఉండేది. దానిని ఎగిరిపోనీయకుండా పట్టి ఉంచేందుకు కదా. గాలి ఎక్కువైనా తక్కువైనా గాలిపటం తట్టుకోవడానికి నిలబడి ఇంకా ఇంకా పైపైకి ఎగిరేలా చేసేందుకు అని చెప్పాడు. మరో గాలిపటానికి దారం కట్టి ఎగరేసి కొడుకు చేతికి దారం అందించాడు తండ్రి.
నీతి: జీవితంలో కూడా మనకు కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంటుంది కుటుంబం అనేది బంధం లేకపోయి ఉంటే మనం ఇంకా ఏదో సాధించి ఉండేవాళ్ళం అని నిజానికి కుటుంబం అందించిన ప్రేమ, సేవ,సహకార్యాల వల్లనే మనం ఈ మాత్రం అయినా నిలబడి ఉన్నామని గ్రహించాలి. కుటుంబం మనల్ని పట్టుకొని లేదా వదిలించుకునే ప్రయత్నం చేస్తే మనమే పట్టు తప్పి పోతాం తెగిపోయిన గాలిపటంలా గింగిరాలు తిరుగుతూ ఎక్కడో పడిపోతాం.

కామెంట్‌లు