పూలరంగుల చిలుక;-కొప్పరపు తాయారు; - ఫోన్:9440460797
           అందమైన తోటలో అరవిచ్చినపూలు
            చిరుగాలి సవ్వడికి తలలూచగ సంతోషం
            కనులకింపు మదికీ మహాదానందం
            మరపూరానీ ప్రకృతి గమనం!

            గమనంలో మనం మనంలో  వనం
            నిండివుంది ,కమనీయ రంగుల
            పరదాలు కదలి కదలి  కవ్వింతలు,
            యదను నింపు రమణీయ విన్యాసాలు!!!

           చిరునవ్వులు వెదజల్లుపూల దరహాసాలు,
           పూవు పూవుకు జేరు ,రంగు , రంగుల
           శీతాకోక చిలుకల వన్నె చిన్నెల కదలికలు,
           మదినిగెలిచిన మహారాణులు !!

          వనితల అందాల మించు సౌందర్య పటిమ
          వనం గమనాన్ని తీర్చిదిద్దినరంగుల తరంగాల
          పొరలు మార్చి మార్చి కలబోసి భువిని 
          రమ్యసోయగాల అలరించు శీతాకోకచిలుక!

          నీదు వయ్యారాల పరుగులు,పూవు,
          పూవు పై  నీ రంగుల జిలుగులు ,
          హృదయంపు పొరల కదుల,
          కవన మాయె చిరుగాలుల సవ్వడి!!

           అలరించి కనుల నింపి కను
           మరుగయ్యేవు గానీ , కడవరకు
           నీదు ,చిరురెక్కల కదలిక,అపురూప
         అందాలరంగులవల్లిక నిలుచు నా నెచ్చెలిగా!!
============================================
కొప్పరపు తాయారు; - ఫోన్:9440460797
17/462,B3,N .V.R.St
 ,Nehru nagar
మదనపల్లె (అన్నమయ్య జిల్లా)
 పిన్: 517325


కామెంట్‌లు