చిత్రం ; కృష్ణ తేజ,జి.ప.బాలికల ఉ.పా కొండపాక(సక్సెస్),జిల్లా. సిద్దపేట 

కామెంట్‌లు