బాటసారిని..!; —సాయికిషోర్ గిద్దలూరు
నా బాట
నా వింతపు
చీకటి
నా వెలుగుకు
ఈ రేగటి...

ఈ కాలమానికి
కదిలించిన
ఈ జగత్:జ్యోతిలో
పలువురికి తెలిసిన
ఈ జగతిలో
నేను ఒక్కడిని
నేను బాటసారిని.....

ఈ రాత్రివేళ 
కనుమరుగైన
చీకటి నక్షత్రాలలో
నేను ఒక్కడిని
నేనో మనస్సున్నవాడిని...

కంటిరెప్పల
కనుపాప
చేరువలో ముఖ సౌదర్యంలో
చిరునవ్వు చిగురించిన
రోజూ అక్కడ 
నేనో ఒక్కడినే
నేనో పిపాసిని...

శరీరాన్ని మలుచుట
తరుచుట
పరిగెత్తుట
బుద్ది,సహనం
మానవత్వంతో
ఆత్మను కోరుకునేవాడ్ని
నేనో బాటసారి
నేనో పిపాసిని....
          

కామెంట్‌లు