హైదరాబాద్ లోని బోయినపల్లి ప్రభుత్వ బాలుర పాఠశాల విద్యార్థుల ప్రతిభ హైదరాబాద్ లోని బోయినపల్లి ప్రభుత్వ బాలుర పాఠశాలకు చెందిన 9 వ తరగతి  ఇంగ్లీషు మీడియం-FA1,FA2 పరీక్షల్లో(తెలుగు) ప్రథమ,ద్వితీయ,తృతీయ శ్రేణి మార్కులు సాధించిన విద్యార్థినీ,విద్యార్థులకు డైరీల బహూకరణ.
కామెంట్‌లు