బాట ; - గిద్దలూరు సాయి కిషోర్ రాయదుర్గం, అనంతపురం జిల్లా.


 నడక
పరిమళించే..
వాతావరణం
విజృభించే..
పిల్లోడు గగనానికి
ఎగిరిపోయె...
            

కామెంట్‌లు