జయ... జయహో.... ! కోరాడ నరసింహారావు.
పత్రికలు పుట్టాయి... !
 కూపస్థ మండూకాల్లా... 
  బ్రతుకుతున్న ప్రజలకు... 
   ప్రపంచంఏమిటో,ఎలావుందో
    తెలిసి వచ్చింది.... ! !

 ఉదాసీన  మనస్సులో... 
   చైతన్యాన్ని తెచ్చాయ్ !
  మనుషులు దూరంగా ఉన్నా 
  మనసుల్ని సంఘటిత పరచి 
  ఉద్యమాలకుఊతమిచ్చాయి 

అన్యాయాలు, అక్రమాల 
   ఆట కట్టించి..,హద్దుల్లోఉంచే     ప్రయత్నాలు  చేసాయి... !

అక్షరాలను   ఆయుధాలుగా మలచుకుని...,అపసవ్యాలతో సమరాలు  చేస్తూ సక్రమంగా నడిపించే కృషిని నిరంతరం... 
 కొనసాగిస్తూనే ఉన్నై.... !

ఈ ఉద్యమంలో నిజాయితీగల ఎందరో విలేకర సైనికులు బలై పోయినా పోరాటం లో వెన్ను చూపని ధైర్య, స్తైర్యాలు ప్రదర్శి స్తూనే ఉన్నై.... !

నవసమాజ నిర్మాణంలో... 
 పత్రికలదే ప్రధాన భూమిక !
పత్రికలు స్వేచ్ఛా, స్వాతంత్ర్యా లతో  మనగలిగినప్పుడే.... 
సుస్థిరశాంతి,సౌఖ్యాల
       సమాజం....!
సాహిత్య, సాంస్కృతిక వికాసానికీ పత్రికలే పట్టుకొమ్మలు.... !

పత్రికలు లేని సమాజంలో... 
   ప్రజాస్వామ్యానికి  అవకాశమేఉండదు !
  నిరంకుశ రాచరిక పాలనై... 
ప్రజలకు సుఖ, శాంతులు కరువైపోతాయి.... !!

నిష్పక్షపాతంగా పనిచేసే... 
పత్రికలు... వర్ధిల్లాలి... !
ప్రజాస్వామ్యం పరిరక్షించ     బడాలి... !
అన్ని రంగాలలో వికాసవంతమైన సమాజం నిర్మింప బడాలి 
జయహో పత్రికా రంగం... !
    *****

కామెంట్‌లు