ఓ వర్ధమాన కవీ!;-గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
నీకు
పేరుప్రఖ్యాతులు రావాలంటే
మంచివిషయాలను తెలుపు
మనసులనుతట్టి మేలుకొలుపు

నీ
కవనకార్యం సిద్ధించాలంటే
మదినిమదించు మేధనుజోడించు
వెన్ననుతేలించు పుటలకెక్కించు

నీవు
నలుగురినాలుకలలో నానాలంటే
ప్రాసలతో కవితనుపండించు
అలంకారాలతో అందరినలరించు

నీవు
కలకాలం నిలవాలంటే
ఆలోచనలను అంతరంగాన పారించు
అనుభవాలను రంగరించి అక్షరరూపమివ్వు

నీవు
సాహిత్యలోకాన వెలిగిపోవాలంటే
అద్భుతమైన పాత్రలను సృష్టించు
మేలయిన మాటలను చెప్పించు

నీ
మాటలు తూటాల్లా ప్రేలాలంటే
ప్రజల మూఢనమ్మకాల నెత్తిచూపు గురిపెట్టు
అన్యాయాల నెదిరించు ప్రబోధాల పారించు

నీవెంట
జనం నడవాలంటే
సహాయ సహకారాలను అందించు
సమాజ సంక్షేమానికి పాటుపడు

నీవు
మనసులను మురిపించాలంటే
సహజ సౌందర్యాలను వర్ణించు
మానసిక ఉల్లాసాన్ని కలిగించు

నీవు
సుఖశాంతులతో బ్రతకాలంటే
కలాన్ని కదిలిస్తుండు వ్రాసినదానితో తృప్తిపడు
అభిమానుల మన్ననలను సమీక్షించుకో సక్రమంగానడువు

నీవు
జీవితాశయాలను సాధించాలంటే
బంగారుభవితకు అక్షరపూలబాటను నిర్మించు
పధకం ప్రకారం పదాలతో పయనించు

పాఠకలోకమప్పుడు
ప్రశంసిస్తుంది
పరవశిస్తుంది
ప్రేమిస్తుంది


కామెంట్‌లు