సాహితీ అవలోకనం;-గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
అక్షరాలు అపారమైతే
ఆలోచనలు అంబరమైతే
కవితల లోతులుచూద్దాం
కవనపు అంచులకెళ్దాం

సాహిత్యం పర్వతమైతే
కవిత్వం జలపాతమైతే
శిఖరాలను అధిరోహిద్దాం
వేగాన్ని అధిగమిద్దాం

వ్రాతలు వృక్షములైతే
కైతలు కుసుమములైతే
కళ్ళారా వీక్షించుదాం
మనసారా ముచ్చటపడదాం

సాహిత్యభూమిలో నిధులుంటే
సాహితీగగనంలో వెలుగులుంటే
త్రవ్వివెలికితీసి పంచిపెడదాం
తీసకొనివచ్చి అఙ్ఞానాంధకారాన్ని పారద్రోలదాం

వాగ్దేవి వాక్కులిస్తే
వాణీనాదం వినబడుతుంటే
అందంగా పేరుద్దాం
ఆనందంగా విందాం

పెదవులు అమృతంచల్లితే
పలుకులు తేనెలుచిందితే
పావనంచేసి అమరులమవుదాం
పట్టుకొనిచవిచూచి ఆనందిద్దాం

కలలు కవ్విస్తుంటే
కవితలు తడుతుంటే
కలం చేతబడదాం
కాగితాలపై చెక్కేద్దాం

అందాలు కళ్ళముందుకొస్తే
ఆనందం అందుకోమంటే
పరికించి పులకిద్దాం
పొంది  పుటలకెక్కిద్దాం

కవితలు కమ్మగావుంటే
క్రోలుకుందాం
శ్రావ్యంగావుంటే
చెవులారావిందాం

పద్యకవులను ప్రోత్సహిద్దాం
వచనకవితలను వర్ధిల్లజేద్దాం
పాడి పరవశిద్దాం
చదివి సంతసిద్దాం

మహాకవుల వ్రాతలు
చదువుదాం
మనమూ కవితలు
వ్రాసేద్దాం


కామెంట్‌లు