పులకింత;- కొప్పరపు తాయారు;-సెల్ ; 9440460797
               గ్రీష్మం  నిష్క్రమించే 
               వసంతం ఏతెంచె
               ధరణి పులకించే
                సుమధురంగా!!
      
                వాయుదేవుడేతెంచె
                ఆనంద సుగంధములు
                పంచ!
                అవని పులకరించే
                దాగిన చిరుధాన్యాలు
  
               ధరణిపై అలదిన చిరు
        ‌       నగవులు వెలుతురులో
               చిగురుటాకు మువ్వలా
              గజ్జలు ఘల్లు ఘల్లు మన

             మానస రాగమాలపింప.   
             తన్మయత్వం నిండ
             పరమేశ్వరుని చిత్రలేఖనా
             పటిమ , మాటలు లేవు
             మేను పులకరించ!!

 


కామెంట్‌లు