హృదయ పూర్వక ధన్యవాదాలు..


 మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వురిమళ్ల ఫౌండేషన్ నాల్గవ వార్షికోత్సవం, పురస్కార ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిన మీకు హృదయ పూర్వక ధన్యవాదాలు.. మీ వురిమళ్ల సునంద,భోగోజు ఉపేందర్ రావు 🙏

కామెంట్‌లు