ఏది అందం?;-- యామిజాల జగదీశ్
 అందం...
అందమైనవారిని మనమందరం ఆస్వాదిస్తాం. ఆదరిస్తాం. అభిమానిస్తాం.
అందంగా ఉండటానికి ఆశ పడతాం.
అందంగా లేరనే ఏకైక కారణంతో 
పలువురిని దూరంగా ఉంచుతాం.
అందంగా లేమనే కారణంగా మనల్ని దూరం ఉంచితే మనంవాడిపోతాం.
ఏది అందం?
తెలుపా
ఎరుపా సూటియైన ముక్కా
దేహదారుఢ్యమా
రంగు రంగుల దుస్తులా?
శిఖలా
ఖరీదైన ఆభరణాలా
ఇవన్నీ అందాలే
అయితే ఇవి మాత్రమే అందాలు కావు.
పిల్లల్ని ప్రేమతో ఆప్యాయతతో దగ్గరకు తీసుకుని కంటికి రెప్పలా పెంచే కన్న తల్లిదండ్రులు అందం.
ఆ తల్లిదండ్రులను వృద్ధాప్యంలో వినయవిధేయతలతో చూసుకోవడం అందం
భార్యను తక్కువ చేయకుండా చూసుకునే భర్త అందం.
భర్తను ఏ కారణంగానూ వదులుకోని భార్య అందం.
స్త్రీలను హుందాంగా చూసుకుని గౌరవించే మగాళ్ళు అందం.
మంచి నడత నడక అందం
చేసే పనిని శ్రద్ధగా సమర్థతతో చేయడం అందం.
నీతినిజాయితీలకు ప్రాధాన్యమిస్తూ నడచుకోవడం అందం
ఎదుటి వారి మనసుని నొప్పించక మాటాడటం అందం
ఇతరులను ప్రోత్సహిస్తూ మాటలు చెప్పి భుజం తట్టడం అందం
రహదారులపై జాగర్తగా బాధ్యతతో వాహనాలు నడిపేవారు అందం
సాటి మనిషి కష్టంలో ఉన్నప్పుడు కన్నీరు పెట్టుకునే కళ్ళందం. వారి కష్టానికి భరోసా ఇవ్వడం అందం.
సమాజ శ్రేయస్సుకి తన వంతు శ్రమించే వారందం.
వినయంతో అణకువతో వ్యవహరించే వారూ అందం.
వికసిత మోము 
మంచి మాట
ఎప్పుడూ అందం
ఇన్ని రకాలను అనుసరిస్తే ప్రతి ఒక్కరూ అందమే

కామెంట్‌లు