ఎదురుచూపులు;- యామిని కోళ్ళూరు
అపురూపమైన బాల్యం
ఆటపాటల సరదాల బాల్యం
విద్యని  నేర్వాల్సిన బాల్యం
విజ్ఞానం అందుకోవాల్సిన బాల్యం .

గోరుముద్దలు తింటు ఒత్తిడులు 
మరచి అమ్మ ఒడిలో నాన్న చేయిపట్టి 
బుడతడు కలతలు  కల్మషం ఎరుగని 
మధురస్మృతులతో గడవాల్సిన బాల్యం...

కాని ఇంటిపరిస్థితులు తల్లిదండ్రుల 
బాధ్యతలు  ఇంటిల్లిపాది కష్టించి 
పనిచేస్తేగాని ఆ పూట గడవదని జానెడు 
పొట్ట కోసం తప్పని రోజు చేసే పోరాటం...


ఆ చిట్టి హృదయం గుండెలో ఎంతగా 
రోదించిందో కనిపించని ఆవేదనతో 
కష్టాలని ఇష్టాలుగా మలచుకొని 
చిన్నచిన్న పనుల్లోమౌనంగా నిమగ్నమై ...


తనవంతు చేదోడుగా తనని కన్నవారి 
సంతోషం కోసం చిట్టిచేతులతో ఆమ్ముతు
కొనేవారు రాకపోతార అని అమాయక
వదనంతో చూసే ఎదురుచూపులు......కామెంట్‌లు