చిత్రం ;ఎల్.శైలజ 8వ.తరగతి ఎ-విభాగము తెలంగాణసాంఘికసంక్షేమగురుకులబాలికలపాఠశాలమరియుజూనియర్ కళాశాల ములుగు సిద్ధిపేట 

కామెంట్‌లు