స్థితప్రజ్ఞత;- డా.నీలం స్వాతి,చిన్న చెరుకూరు గ్రామం,నెల్లూరు.6302811961.
 జీవితంలో ఏ కుటుంబానికి అయినా  మంచి చెడులు జరగకుండా  ఒకటి మంచి జరిగితే మరొకటి చెడ్డది జరగవచ్చు  అలా అని తప్పకుండా అలాగే జరుగుతుంది అని చెప్పడానికి లేదు పరిస్థితుల ప్రభావం అలా ఉంటుంది  అందుకనే ఈ కష్టసుఖాలను కావిడి కుండలతో పోలుస్తూ మాట్లాడుతుంటారు జనపదులు  ఒక కావిడి వేసుకుని వెళ్ళేటప్పుడు  ముందు ఉన్న మట్టులో సుఖాలు వెనక ఉన్న మట్టులో  కష్టాలు ఈ రెంటనీ సమపాళ్లలో అనుభవించగలగడం కోసమే ఈ కావిడి  సింబాలిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారు. ఆంగ్లంలో  ఇలాంటి విషయాలు అనేకం ఆంధ్ర భాషలో చెప్పవచ్చు  కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు  నానుడులు అనుకోకుండా వస్తాయి ఆంధ్రుల జీవితంలో అది ఒక భాగం అని చెప్పవచ్చు.
జీవితంలో అనేకమంది ఆధ్యాత్మికవేత్తలు కూడా  ఈ స్థితి నుంచి తప్పించుకోలేరు  నాకు సంసారం ఈదటం చాలా కష్టంగా ఉంది  నా భార్య చెప్పిన మాట వినడం లేదు నన్నేం చేయమంటారని ఒక యోగిని అడిగితే  అది భరించ లేకనే కదా గడ్డాలు అన్ని బంధాలు తెంచుకుంటూ  మీలాంటి వారి దగ్గర అడుక్కు తినడానికి వచ్చింది  అని సమాధానం చెప్పాడు  అని ఒక కథ. సంసారంలో అందరు గృహస్తులు అదృష్టవంతులు అయి ఉండరు  కొందరు  అందంతో పాటు సుగుణాల రాశి అయిన  భార్యతో కాపురం చేస్తూ ఉండవచ్చు  మరొకరు క్షణక్షణాన భర్తను ఇబ్బంది పెడుతూ అనరాని మాటలతో మానసికంగా హింసిస్తూ అతని జీవితాన్ని నరకం చేసే  స్త్రీలు ఉండవచ్చు  మంచి భార్య దొరకడం కూడా అదృష్టమే. అలా భార్య చేత హింసించబడుతూ  శాంతి లేకుండా చేస్తున్న కుటుంబాలను  ఉదాహరణగా తీసుకున్నట్లయితే  తుకారాం లాంటి గొప్ప భక్తులు కావడానికి కారణం అతని గృహిణి అని పెద్దలు చెప్తారు  అందుకే  భక్తిని ఆశ్రయించి  ఆ కష్టాల నుంచి విముక్తిని పొందాడు  అలాగే అద్భుతమైన సుగుణాలతో  గృహిణికి ఉండవలసిన  లక్షణాలన్నీ  ఉండి సక్రమంగా  సంసారం జరుగుతున్న సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని  ఆ బాధ్యతల నుంచి  బయటపడి భార్యపై ఉన్న నమ్మకంతో  ఆధ్యాత్మిక జీవితంలోకి అడుగు పెట్టిన మహానుభావుడు సంత్  ఏకనాధ్ అని పెద్దలు చెబుతారు  కనుక కష్టమైనా సుఖమైనా భగవంతుని  ప్రసాదమే అని భావిస్తే అది నిజమైన భక్తికి తార్కాణం  అలా జీవించిన వాడిని స్థితప్రజ్ఞుడు అని అంటారు. గీతా ప్రవచనంలో కూడా ఆ విషయమే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మనకు తెలియజేశారు.కామెంట్‌లు