జీవిత పాఠాలు;- డా.నీలం స్వాతి,చిన్న చెరుకూరు గ్రామం,నెల్లూరు.6302811961.
 ఏ వ్యక్తికైనా జీవితంలో అనేక పాఠాలు  నేర్చుకునే అవసరం ఉంటుంది  పుస్తకాలలో ఉన్న అక్షరాలను గుర్తుపట్టి పేజీలను తిరగవేయటం కాదు చదువు. లోకజ్ఞానం ఉండాలి  ఎంతో కష్టపడి ఒక వ్యక్తి  పరశువేదిని సంపాదించి  చనిపోయిన వారిని బ్రతికించే మంత్రాన్ని  తెలుసుకొని అనేకమందిని  బ్రతికించిన అనుభవం ఉంది  అతని పెద్ద తమ్ముడు  బాగా చదువుకున్నాడు  ఉద్యోగం కూడా వచ్చింది  అమ్మను నాన్నను ఎంతో ప్రేమగా  చూసుకుంటూ ఆ కుటుంబం ఆనందంగా గడిచిపోతోంది  చిన్నవాడు మూడోవాడు  వీరిలాగా ఏ విద్యకు నోచుకోలేదు  అంత మాత్రం చేత అతనికి తెలివి లేదు అని అనుకుంటే పొరపాటు  తెలివైన వాడే కానీ అంత జ్ఞానం మాత్రం లేదు  ఆ కుటుంబం అలా హాయిగా ప్రశాంతంగా జీవనం సాగిస్తోంది. ఈ చిన్న కుర్రవాడు  ఆ గ్రామంలో అందరికీ పరిచయమైన వాడే  చాలామంది కూర్చున్న వారు వారికి కావలసిన పనులను ఇతని ద్వారా చేయించుకుంటూ ఉంటారు.  ఎవరికి చేయను అన్న మాట అతని నోటి నుంచి రాదు  ఎవరు ఏ పని చెప్పినా దానిని  నిష్టతో చేస్తాడు  వారు ఏదైనా తినడానికి ఇచ్చినా ధన రూపంలో సహాయం చేయాలని అనుకున్నా  సుతరాము అంగీకరించడు దానితో అందరికీ అతి సన్నిహితమయ్యాడు  పెద్దవారిద్దరూ కూడా  మరణించిన వారిని జీవించేలా చేసి వారు ఎంత ఇవ్వడానికి అయినా సిద్ధపడిన  వారి నుంచి ఏమి ఆశించకుండా  ఉచితంగా ఆ పని చేసి పెడుతూ ఉండేవాడు  రెండవ కుర్రవాడు కూడా అంతే  దానితో ఈ కుటుంబం మీద ఆ గ్రామస్తులందరికీ చాలా సదభిప్రాయం ఉంది  పరోపకారం కోసమే వీరు జీవిస్తున్నారు అన్న అభిప్రాయం వారందరికీ ఉంది
ఒక పర్యాయం పెద్దవాడికి  ఒక ఆలోచన వచ్చింది  మనం ఇంత మంచి పని చేస్తున్నాము కదా రాజుగారికి కూడా ఈ విషయం తెలిస్తే మన మంచి  వారు కూడా గ్రహిస్తారు కదా అని మిగిలిన ఇద్దరు తమ్ముళ్ల తో కలిసి బయలుదేరి వెళుతూ ఉండగా మార్గమధ్యంలో  అడవిని దాటి వెళ్ళవలసి వచ్చింది మధ్యలో  వారికి ఒక సింహం కళేబరం కనిపించింది  దానిని బ్రతికిస్తే రాజుగారు సంతోషిస్తారు అని పెద్దవాడు ప్రయత్నం చేస్తే చిన్నవాడు వద్దన్నయ్య  అది క్రూర మృగం  అది బ్రతకగానే ముందు ప్రాణం ఇచ్చిన నిన్ను చంపుతుంది  అన్నా వినకుండా ఆయన ప్రయత్నం ఆయన చేశాడు  అదే సమయం అనుకొని ఆ చిన్న వాడు ఆ ప్రాంతం నుంచి పారిపోయాడు  ఆ సింహానికి జీవం వచ్చి ఎదురుగా ఉన్న ఇద్దరినీ  తినేసింది.  కనక పిల్లలూ జీవితంలో మీకు కావాల్సింది లోకజ్ఞానం  దానికోసం కూడా మీరు ప్రయత్నం చేసి  ఉత్తమ పౌరులుగా తీర్చిదిద్దబడాలి అన్నది నా  ఆకాంక్ష  అందుకే ఈ సంఘటన మీకు చెప్పాను.కామెంట్‌లు