చిత్రం ; ఎల్.సాత్విక 8వ తరగతి ,స్ప్రింగ్స్ హైస్కూల్ భరత్ నగర్ మూసాపేట హైదరాబాద్ -హెచ్. ఎం.శ్రీమతి బి ఆదిలక్ష్మి


 

కామెంట్‌లు