చిత్రం ; గీతశ్రీ, తరగతి - 2 మాపుల్స్, శిఖర పాఠశాల, ప్రిన్సిపాల్. శ్రీమతి -హేమలత,,బౌరంపేట్, మేడ్చల్.


 

కామెంట్‌లు
Janaki చెప్పారు…
మంచి కాన్సెప్ట్ తీసుకొని చాలా బాగా పెయింటింగ్ వేశావు, 🌹🌹🌹