చిత్రం -.ఆరాధ్య, 2వ తరగతి, శిఖర పాఠశాల, ప్రిన్సిపాల్ -శ్రీమతి హేమలతగారు , బౌరంపేట్, మేడ్చల్.


 

కామెంట్‌లు