చిత్రం ; యు.ఉమా మహేశ్వరి 7వ తరగతి శ్రీవిద్యాంజలి స్కూల్ .శ్రీమతి హేమలత ప్రిన్సిపాల్ వివేకానందనగర్ కాలనీ కూకట్ పల్లి హైదరాబాద్


 

కామెంట్‌లు