చిత్రం - కె.మౌక్తికా వాణి, 8వ తరగతి తులిప్స్, శిఖర స్కూల్, ప్రిన్సిపాల్ - శ్రీ మతిహేమలతగారు ,బౌరంపేట్, మేడ్చల్


 

కామెంట్‌లు