చిత్రం - పి.ఉమా మహేశ్వరి,8తరగతి ,మాపుల్స్ శిఖర పాఠశాల,ప్రిన్సిపాల్ - శ్రీమతి హేమలతగారు,బౌరంపేట్, మేడ్చల్.


 

కామెంట్‌లు