* కోరాడ బాల గేయాలు *
 
       * నిద్దరోయింది  పాప  ! *
          ******
హాయి - హాయి గా... లాలపోసి 
ఒంటినిండా... పౌడరు పూసి 
పిలక జెడ లేసి పువ్వులు పెట్టి 
కళ్ళకు సన్నగ కాటుక దిద్ది 
నుదుటన పెద్ద బొట్టును .... 
బుగ్గన దిష్టి చుక్కను  పెట్టి ..... 
బొమ్మల గౌను పాపకు తొడిగి 
మారాము చేసే గారాల బిడ్డకు 
అదిగో పిల్లి - ఇదిగో కుక్కని... 
నువ్వుతినకున్నఅవితినిపోవని
బొజ్జనిండా బువ్వ పెట్టి..... 
ఊయలలో వేసి జోలాలి.. 
జోలాలి... జోలాలి యనుచు 
పాటనే పాడింది  అమ్మ... !
హాయిగా బజ్జుoది...పాప !!
     ******
కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం