చిత్రం ;సత్య గౌరీష్ ఉపాధ్యాయుడు , శిఖర పాఠశాల, ప్రిన్సిపాల్. శ్రీమతి -హేమలత,,బౌరంపేట్, మేడ్చల్.


 

కామెంట్‌లు