చిత్రం; జీ.సాయి తోషిత్ రెడ్డి,,5వ తరగతి,, పాన్సీస్,-శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.


 

కామెంట్‌లు