చిత్రం ; ఎస్.స్వప్నిత్, 7వ తరగతి తులిప్స్, శిఖర పాఠశాల, ప్రిన్సిపాల్ -శ్రీమతి హేమలత గారు, బౌరంపేట్ ,మేడ్చల్- హైదరాబాద్


 

కామెంట్‌లు