చిత్రం:బీ.దేవి హాసిని,,,,,-8వ తరగతి, మేపుల్స్,-శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.


 

కామెంట్‌లు