మానవత్వమా నీవెక్కడ?;- గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
కాలువిరిగి
కుంటుతుంటే
పలుకరించేవారు
ఒక్కరూలేరు

కష్టాలొచ్చి
కన్నీరుకారుస్తుంటే
కారణమడిగేవారు
ఒక్కరూలేరు

కడుపుకాలి
పస్తులుంటుంటే
కరుణచూపేవారు
ఒక్కరూలేరు

రోగాలబారినపడి
రోదిస్తుంటే
సాయపడేవారు
ఒక్కరూలేరు

చినిగినబట్టలేసుకొని
తిరుగుతుంటే
సహాయంచేసేవారు
ఒక్కరూలేరు

ఉద్యోగందొరకక
సతమతమవుతుంటే
ఆదుకొనేవారు
ఒక్కరూలేరు

నిదురరాక
పొర్లాడుతుంటే
స్వాంతనకలగచేసేవారు
ఒక్కరూలేరు

కలతచెంది
కలవరపడుతుంటే
ధైర్యంచెప్పేవారు
ఒక్కరూలేరు

ఆడపిల్లపై
అత్యాచారంచేస్తుంటే
అడ్డుపడేవారు
ఒక్కరూలేరు

మనసు
కకావికలమైతే
వెన్నంటినిలిచేవారు
ఒక్కరూలేరు

మానవత్వం
చచ్చిపోయిందా
నోర్లు
మూసుకపోయాయా

చేతులు
చచ్చుబడ్డాయా
నీతులు
మాటలకేపరిమితమా

దయాదాక్షిణ్యాలు
అంతమయ్యాయా
దాతృత్వము
నశించిందా

సమాజము
కళ్ళుమూసుకుందా
ప్రభుత్వాలు
పట్టించుకోవటంలేదా

నేతిబీరకాయల్లో 
నిండుకున్న నెయ్యిలాగా
మానవుల్లో
మానవత్వం తయారయిందా

మానవుల్లారా
మేల్కొనండి
మానవత్వాన్ని
మరవకండి

స్వార్ధాన్ని
తగ్గించుకోండి
సేవాగుణాన్ని
పెంపొందించుకోండి


కామెంట్‌లు