చిత్రం ;చింతల తేజ ఆరవ తరగతి - జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల హవేళి ఘణపూర్- మెదక్ జిల్లా 

కామెంట్‌లు