స్నేహమై!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని పిఎస్ నంది వడ్డేమాన్ నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా
నేను అచేతనంగా పడి పోయిన క్షణం
ఆలోచన తానై
నన్ను వెన్ను తట్టి లేపి కూర్చోబెట్టేది
నా కవిత ఒక్కటే!!!

నేను నైరాశ్యంలో
కూరుకుపోయినప్పుడు
నన్ను నన్నుగా గుర్తించి
నా గుండె లోతుల్ని తట్టి
తాను నా ఆశయై-నా ఆనందమయ్యేది
నా కవిత ఒక్కటే!!!!!

నేను దుఃఖ సాగరంలో ఉన్న వేళ
తాను నావయై
నా జీవిత పయనంలో గమ్యానికి
చేర్చేది నా కవిత ఒక్కటే!!!

మానసిక ప్రశాంతత కోల్పోయిన వేళ
ఏం చేయాలో అర్థం కాని సమయంలో
మార్గదర్శకమై-స్నేహమై
నా పక్కన నిలిచేది-నా కవిత ఒక్కటే!!!!

సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని పాలెం.

కామెంట్‌లు