చెడు కర్మలు-సి.హెచ్.ప్రతాప్
 భగవంతుడు సర్వశక్తి మయుడు, సర్వ వ్యాపి మరియు సర్వ జీవులలో నివసించువాడని ఉపనిషత్తులు తెలుపుతున్నాయి. ఆయనకు ఏమీ అవసరం లేదు మరియు అడుగకనే అందరికీ అన్నీ ఇచ్చే ఆయన ఎవ్వరినీ ఏమీ అడుగడు. ఎవరో ఏదో ఇవ్వాలని ఆశించడు కూడా. ఆయనకు ఒకై ప్రాపకం అవసరం లేదు.కాని ప్రేమతో కనీసం నీళ్ళు సమర్పించినా సంతోషంగా స్వీకరిస్తాడు మరియు అందుకు వెయ్యింతల ఫలాన్ని తిరిగి మనకే అనుగ్రహిస్తాడు.  మనం అంటూ వచ్చేటప్పుడు తెచ్చుకున్నది ఏమీ లేదు. మన దగ్గర ఏదైతే వుందో అంతా ఆయన మనకు ఆయాచితంగా మనం చేసుకున్న కర్మల అనుసారం ప్రసాదించినదే. అయితే ఆయన కోరేదల్లా ఒక్కటే ? ఆయన ప్రసాదించిన హృదయాన్ని కల్మషపరచకుండా పవిత్రంగా ఉంచుకోమని. ఇతరులు ఇచ్చిన వస్తువులను మనం ఎలా అయితే దుర్వినియోగపరచకుండా పవిత్రంగా, శుభ్రంగా జాగ్రత్తగా వుంచుకుంటామో అట్లే ఆ భగవంతుడు ప్రసాదించిన హృదయ పాత్రను కూడా మనం కల్మషం లేకుండా జాగ్రత్తగా వుంచుకోవాలి. భగవంతుడిను నిజంగా సంతృప్తిపరచాలంటే ఆయనకు నచ్చే అంటే హృదయశుద్ధితో పవిత్ర కర్మలను చేయాలి అంతే తప్ప మనకు ఇచ్చిన స్వాత్రంత్రాన్ని దుర్వినియోగపరుస్తూ చెడు కర్మలను చేయకూడదు. కర్మ, ప్రాచీన భారతీయ తత్వశాస్త్రం నుండి ఉద్భవించిన పదం. ఒకరి పనులు ఇహ జీవితంలోనూ, తదుపరి జీవితంలోనూ ఫలితాన్ని ఇస్తాయని విశ్వాసం. చుట్టుపక్కల ఏమి జరుగుతుందో అది బోధిస్తుంది. మనం విశ్వంలోకి పంపిన శక్తి చివరికి మనకు తిరిగి వస్తుంది.
క్రూరత్వం నుండి అన్యాయం వరకు, జాబితా చాలా పెద్దది.చెడు కర్మ మీ ప్రతికూల లేదా హానికరమైన చర్యలు, ఆలోచనలు లేదా ఉద్దేశ్యాల నుండి వస్తుంది. మీరు ఇతరులకు హాని చేసినప్పుడు, ఉద్దేశపూర్వకంగా లేదా చేయకపోతే, ప్రతికూల శక్తి లేదా పరిణామాలు మీకు తిరిగి వస్తాయి. ఇది కారణం మరియు ప్రభావం యొక్క సార్వత్రిక చట్టం వంటిది.ఒకరిని నాశనం చేయడానికి ఎప్పుడూ ప్రయత్నించవద్దు, అది చెడ్డ కర్మ. వారు తమను తాము నాశనం చేసుకోనివ్వండి, విజయం చాలా మధురమైనది. ఏ విత్తు పాతితే ఆ పంటే వస్తుంది!
ఇంతకుముందు చెడు కర్మలు చేసినవాడు, కానీ మంచి కర్మలను సంస్కరించి, సృష్టించేవాడు, మేఘం వెనుక నుండి చంద్రుని వలె ప్రపంచాన్ని ప్రకాశవంతం చేస్తాడు.చెడు కర్మలు మన చర్యలకు పర్యవసానాలను కలిగి ఉంటాయని గుర్తు చేస్తుంది. న్యాయమైన సమాజానికి నైతిక ప్రవర్తన అవసరం. చరిత్రలో, అనేక మంది వ్యక్తులు మరియు సమాజాలు వారి అనైతిక చర్యల యొక్క పరిణామాలను ఎదుర్కొన్నారు.కర్మ ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి కొన్ని మార్గాలు తపస్సు చేయడం, యోగా చేయడం, భూత శుద్ధి చేయడం, జపం చేయడం, ప్రాణాయామం చేయడం మరియు క్రియా యోగ చేయడం.ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఈ జీవితకాలంలో కర్మ ప్రభావాన్ని తగ్గించవచ్చు. 

కామెంట్‌లు