సాహితీస్రవంతి;- గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
సెలయేరులాసాగే
ఆలోచనలు
ముందుకు పరుగెడుతుంటే
మదిలోని స్పందనలు
పొంగిపొర్లి
పలుకవితలు పుట్టుకొస్తున్నాయి

పక్షిలాయెగిరే
ఊహలు
ఎత్తుకెళుతుంటే
భూమ్యాకాశాలు
కలుసుకొని
బ్రహ్మాండమైనకైతలు బయటకొస్తున్నాయి

ప్రకృతినిచూస్తుంటే
తలపులు
తలనుతడుతుంటే
చిత్రవిచిత్రాలు
కన్నులనుకట్టేసి
చక్కనికయితలను సృష్టిస్తున్నాయి

వెన్నెలకురుస్తుంటే
చింతనలు
చిత్తాన్ని చుట్టుముట్టుతుంటే
మదిలోని ముచ్చటలు
మురిపించి
కమ్మనికవనాలను కూర్చుతున్నాయి

నీలిమబ్బులుక్రమ్ముతుంటే
విచారాలు
విడుదలవుతుంటే
వింతలు
వైవిధ్యములయి
వివిధకవిత్వాలను వెలువరిస్తున్నాయి

సూర్యోదయమవుతుంటే
యోచనలు
హృదయాన్ని కదిలిస్తుంటే
అరుణకిరణాలు
ప్రసరించి
అద్భుతకవితలను ఆవిష్కరిస్తున్నాయి

పూలు విచ్చుకుంటుంటే
భావాలు
బలపడుతుంటే
పొంకపరిమళాలు
ప్రబలమయి
పూలకయితలను పుటలకెక్కిస్తున్నాయి

అక్షరాలు చిక్కుతుంటే
హృది
అందుకొని అల్లుతుంటే
పదములు
ప్రాసలయి
పసందైనపాటలు పొడుచుకొస్తున్నాయి

ఆలోచనలు
ఆలోలములయి
సాయంకాలపు
నీడలయి
తందనాలా

డుతుంటే
సాహితీ స్రవించుతుంది

అందినకవితలుచదవండి
అర్ధంచేసుకోండి
ఆస్వాదించండి
అనుభవించండి
ఆహ్లాదపడండి
అంతరంగంలోనిలుపుకోండి

కామెంట్‌లు