చిత్రం ; స్వేత-తొమ్మిదో తరగతి-జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల హవేళి ఘణపూర్-మెదక్ జిల్లా 

కామెంట్‌లు