మాతృభాషకు పరిపూర్ణత ఎప్పుడు....!!...??;- ''రసస్రవంతి' & 'కావ్యసుధ"9247313498 : హైదరాబాద్
 అమ్మ తెలుగు భాష                             
 కళామతల్లీ !
తరతరాల నుండి
మా నరనరాల్లో
ఆంగ్లభాష
జీర్ణించుకుపోయింది తల్లీ !!                             
 మాతృభాషపై
మమకారం సన్నగిల్లి
పరభాషపై మోజ పెంచుకున్నాం.
తెలుగు ప్రాచీన రాజభాషగా                            
 హెూదా పొందిన.....
అమలు అవుతున్నది                           
 అరసున్నే....!!
మాతృభాష దినోత్సవం                             
 ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం 
కానీ, పరిపాలనా వ్యవస్థలో                             
మాతృభాషకు స్థానమెంత ?
కవులు మాత్రం
మాతృభాష మాధుర్యాన్ని                             
జుర్రుకుంటున్నారు
గాయకులు గేయాలు                             \
పాడుకుంటున్నారు.                            
  పరిపాలనా దక్షులు మాత్రం                                                       \
నీళ్లు నమ్ముతున్నారు                           
పండితులు పద్యాలు                                 
 పండించుకుంటున్నారు.                             
వందనాలు అర్పిస్తున్నారు
నీకు చందనాలు సమర్పిస్తున్నారు
కలుషితమై పోతున్న
తెలుగు భాష జలం
కలశంలో చేరేదెప్పుడో ?
పరభాష సంకెళ్ళు తొలిగేదెప్పుడో ?
ఓ తెలుగు భాష కళామతల్లి                           
 మధురమైన తెలుగు సంపద
తెలుగుజాతి గుండెల్లో నిండి                            
 నిన్ను కీర్తించి....... 
నిండు పౌర్ణమిలా.......
సంపూర్ణంగా........
గౌరవంగా... గర్వంగా...
తెలుగు జాతి.......నీకు                          
 హారతులెత్తేదెప్పుడో.??
కామెంట్‌లు