జ్ఞాన గుళికలు";- అంకాల సోమయ్యదేవరుప్పుల జనగాం9640748497
ఆత్మకథ
అనంతం?!

జీవితం
(ఇదే )జీవనయానం?!

భయం
బ్రతుకు వేగాన్ని పెంచాలి
కానీ 
బ్రతుకు నే బలిగొనకూడదు

నమస్కారం
సంస్కారానికి సంకేతం
నమస్కారం
ఏగనామానికి ప్రతీకా!?

కథ కథానిక నవల
కవితా రూపాలు ఏవైనా
మానవ జీవిత పార్శ్వాల్ని
 ప్రతిబింబించేవే  కదా?

దేశ దేశాలు తిరిగిన మనిషి
అన్ని దేశాల రుచులకు మరిగి
తిన్నది విషమై అంతుచిక్కని రోగం ఒంట్లో జొచ్చే


జీవితమంటే కల్పిత కథ కాదు
వాస్తవాల సమాహారం
శ్రమ సౌందర్యం
శ్రమైక జీవన సౌభాగ్యం

సినిమా
అద్భుతాల సమాహారం
సినిమా కాదు కదా జీవితం?!

చరిత్ర
గతము,  వర్తమానం

చరిత్ర
క్రియాశీలమైంది.

భవిష్యత్తుకు మార్గదర్శకమైనది


పువ్వుల్ని ప్రేమించేవారు
పూల గుండెల్లో సూదుల్ని గుచ్చరు
వారు మృదుస్వభావులై
ఉంటారు!?


చదువు ఉద్యోగాన్ని ఇవ్వకపోవచ్చు

కానీ
చదువు
నీ(మన) బ్రతుకు కు తొవ్వ చూపుతుంది

కామెంట్‌లు