మేను!!!- డాక్టర్ ప్రతాప్ కౌటిళ్యా
ఎద పొంగుల్లో నదుల్ని మోసిన భూదేవి గదవ కింద గంధపువనాలను సృష్టిస్తూ
మదపుటేనుగు కుంభస్థలంపై గంగా జలాన్ని అభిషేకిస్తున్నా కైలాసంలా

తన తనువు పురివిప్పిన నెమలి నడకల్లా అద్భుతాలను ఆవిష్కరిస్తుంటే పంచభూతాలు నెలవంక నాట్యాలకు
గంభీరంగా గంధర్వగానమై కోయిల ఇంటిపై
కొత్త చిగురులుగా పూసింది!!

అంగరంగ వైభోగంగా ఆ అందం అలంకరించుకొని ఐరావతంపై ఊరేగితుంటే
పసిడి పెదాలపై ముత్యాల జలపాతాలు రాలుతుంటే
తెల్లని వెండి చేపల్లా మాటలు ఎదురేగి ఒదిగిపోతున్నవీ!!

నల్లని కాటుక కన్నుల్లో ముల్లోకాలు ముచ్చటపడి వెన్న ముద్దలతో సరసాలు ఆడుతున్నవీ
పూల గుత్తులు వత్తుల్లా వెలిగి అలిగి కూర్చున్నాయి!!.

నడుము పై నడి సముద్రం సుడిగుండాలను సృష్టిస్తుంటే
పరువపు అమృత కలశం నురగలు కక్కుతూ
తీరం కోసం పరుగులు తీస్తుంది

నైవేద్యంలా వేదగోష వడ్డించిన విస్తరిలో సముద్ర అలలను సృష్టిస్తుంది!!

అర్థనిమీలిత నేత్రాలు అర్ధాంగి ఆవులింతలు
గంగ గోవు పాలు పొదుగులోనే పద్నాలుగు లోకాల్ని దర్శించుకున్నవీ!!!!

మేను ఆకాశంలా అందాల నక్షత్రాలను పొదిగింది
మెరుపు క్షణమైనా మేనుపై ఇంద్రధనస్సుల శాశ్వతమైంది.!!!!

డాక్టర్ ప్రతాప్ కౌటిళ్యా 🙏
[12:28 pm, 29/03/2024] Pratap Koutilya: మేను!!!
     డాక్టర్ ప్రతాప్ కౌటిళ్యా 🙏

ఎద పొంగుల్లో నదుల్ని మోసిన భూదేవి గదవ కింద గంధపువనాలను సృష్టిస్తూ
మదపుటేనుగు కుంభస్థలంపై గంగా జలాన్ని అభిషేకిస్తున్నా కైలాసంలా

తన తనువు పురివిప్పిన నెమలి నడకల్లా అద్భుతాలను ఆవిష్కరిస్తుంటే పంచభూతాలు నెలవంక నాట్యాలకు
గంభీరంగా గంధర్వగానమై కోయిల ఇంటిపై
కొత్త చిగురులుగా పూసింది!!

అంగరంగ వైభోగంగా ఆ అందం అలంకరించుకొని ఐరావతంపై ఊరేగితుంటే
పసిడి పెదాలపై ముత్యాల జలపాతాలు రాలుతుంటే
తెల్లని వెండి చేపల్లా మాటలు ఎదురేగి ఒదిగిపోతున్నవీ!!

నల్లని కాటుక కన్నుల్లో ముల్లోకాలు ముచ్చటపడి వెన్న ముద్దలతో సరసాలు ఆడుతున్నవీ
పూల గుత్తులు వత్తుల్లా వెలిగి అలిగి కూర్చున్నాయి!!.

నడుము పై నడి సముద్రం సుడిగుండాలను సృష్టిస్తుంటే
పరువపు అమృత కలశం నురగలు కక్కుతూ
తీరం కోసం పరుగులు తీస్తుంది

నైవేద్యంలా వేదగోష వడ్డించిన విస్తరిలో సముద్ర అలలను సృష్టిస్తుంది!!

అర్థనిమీలిత నేత్రాలు అర్ధాంగి ఆవులింతలు
గంగ గోవు పాలు పొదుగులోనే పద్నాలుగు లోకాల్ని దర్శించుకున్నవీ!!!!

మేను ఆకాశంలా అందాల నక్షత్రాలను పొదిగింది
మెరుపు క్షణమైనా మేనుపై ఇంద్రధనస్సుల శాశ్వతమైంది.!!!!

డాక్టర్ ప్రతాప్ కౌటిళ్యా 🙏
కామెంట్‌లు
అజ్ఞాత చెప్పారు…
ఒక్క ముక్క అర్థం కాలేదు