సంకుచితత్త్వం వీడి సమసమాజం వైపు- అంకాల సోమయ్య-దేవరుప్పుల-జనగాం-9640748497
ఎందుకో 
నేను
విశాలత్వాన్ని మరిచి
స్వార్థపరత్వపు రొంపిలోకి
దిగుబడి పోతున్నాను
ఎందుకో 
నేను
సత్యాన్ని విడిచి
అసత్యాన్ని పులుముకొని
రంగులు మార్చే ఊసరవెల్లి
లా మారాను

ఎందుకో 
నేను
స్నేహ హస్తాన్ని విడిచి
కరుడుగట్టిన  కసాయోడితోని
సఖ్యతగుంటున్నాను

ఎందుకో 
నేను
కలికాలపు అవలక్షణాలను
అందిపుచ్చుకొని
నాకు నేనే నచ్చక
నేను ఇప్పుడు ఎందుకో
మథన పడుతున్నాను

నేను మనిషినా?
నేను మనిషినేనా?
అని నన్ను నేనే! ప్రశ్నించుకుంటున్నాను
ఇప్పుడు నేను మారుతున్నాను
నేను మహాత్ముని కాకపోయినా
సాధారణ పౌరుడిలాగా
జీవించాలనుకుంటున్నాను


కామెంట్‌లు