అరుణ రాగాలు మొదటి వార్షికోత్సవం
   అరుణ రాగాలు  మొదటి వార్షికోత్సవం  సందర్బంగా  ఆదివారం  గూగుల్  వేదికగా  పాటల కార్యక్రమం  ఎంతో విజయవంతoగా  ముగిసింది. ఎందరో  గాయని గాయకులు  ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఈ కార్య క్రమానికి ముఖ్య అతిధిగా  "ట్యాగ్ లైన్ కింగ్  "డా. ఆలపాటి గారు పాల్గొని  ప్రతి ఒక్కరి పాటను  ఎంతో  ఓపికగా  విశ్లేషస్తూ  గాయని  గాయకులను ఉత్సాపరిచారు. నిర్వాహకులు  రాజేంద్రప్రసాద్ గారు, రవీంద్రబాబు  అరవా గారు, B శ్రీమన్నారాయణ గారు  చక్కగా  నిర్వహించారు. అరుణ రాగాల  సంస్థ అధ్యక్షు రాలు  అందరికీ  ధన్యవాదాలు, అభినందనలు  తెలిపారు. 💐

కామెంట్‌లు