ఈ తమ్ముడి పేరు డి.కార్తీక్.6వ. తరగతి. ఈ/యం.జడ్.పీ.హెచ్.యస్.కుకునూర్ పల్లి.కొండపాక. మం సెలవుల్లో తానూ వేసినఅందమైన బొమ్మ పంపాడు చూడండి..


కామెంట్‌లు