'' ఆ'' ఇద్దరు : టి. వేదాంత సూరి


 ఏమిటో వాతావరణం లో చాలా మార్పులు వస్తున్నాయి. నిన్న, మొన్న ఎండ విపరీతంగా ఉండేది . ఈ రోజు బాగా చల్ల పడింది. చల్లని గాలులు వీస్తున్నాయి. ఆరియా ను బయటకు తీసుకు వెళ్లాలంటే స్వేట్టర్ వేయవలసి వచ్చింది. 
సెలవుల తరువాత ఆద్యకు డే కేర్ ప్రారంభమైంది. డే కేర్  వెళ్లడమంటే ఆద్యకు చాలా ఇష్టం, మళ్ళీ తన స్నేహితులను కలుసుకుంటానన్న ఆనందం తెల్లవారగానే రెడీ అయ్యి వెళ్ళింది. పెద్ద వాళ్లకు ఆఫీస్ లు కూడా ఈ రోజు ప్రారంభమయ్యాయి. 
వాతావరణ మార్పుల వలన  కావచ్చు అందరికి జలుబు చేసింది, ఆరియా కు ముక్కు ఆగకుండా కారుతుంది. ఆద్య, ఆరియాకు ఐస్ క్రీం అంటే చాలా ఇష్టం, . ఐస్ క్రీం ఎవరికి కావాలి అనగానే ఆరియా, ఆరియా  అని అంటూ అరుస్తుంది. . మామయ్య ఐస్ క్రీం తేగానే ఇద్దరు తినేశారు. యెంత వద్దన్నా వినలేదు. సాయం కాలం వరకు ఆరియాకు జలుబు పెరిగింది. రాత్రి కాస్త జ్వరం కూడా వచ్చింది. 
ఆరియా పుట్టిన రోజు దగ్గరికి వస్తుంది. ఏం చేయాలి అని అందరూ ఆలోచిస్తున్నారు. సంక్రాంతిపండుగ  , గోదా కళ్యాణం కూడా దగ్గర పడుతుంది. అందుకు సన్నాహాలు ప్రారంభమయ్యాయి . 
(మరిన్ని ముచ్చట్లు రేపు )