బి. వి. ఎన్ . స్వామి గారికి కథా పురస్కారం


 ములకనూరుప్రజాగ్రంథాలయం,నమస్తేతెలంగాణపత్రిక సంయుక్తంగా నిర్వహించిన పోటీలో కథాపురస్కారం అందుకుంటున్న డాక్టర్ . బి. వి. ఎన్ . స్వామి గారు